طراحی و ساخت قالبهای بادی

By |1400-6-20 20:22:44 +00:0021ام بهمن, 1398|اخبار|

یکی از روش های تولید قطعات پلاستیکی تو خالی مانند انواع ظروف و بطری ها روش بلو مولدینگ (blowing molding) یا استفاده از قالب های بادی است . در این شیوه عمدتا به دو صورت استفاده از پری فرم اولیه و یا اکسترود گرم مواد و شکل گیری بطری با استفاده از دمش باد