اهمیت انتخاب فولاد در قالب تزریق

By |1398-11-21 09:53:51 +00:0021ام بهمن, 1398|اخبار|

بهترین انتخاب برای  فولاد در قالب تزریق پلاستیک برای داشتن تاثیر بهتر در قالب و عمر بیشتر قالب ، تولید کنندگان فولاد ،دسته ای از محصولات فولادی رابرای قالب تولید کرده اند .این بخش تمرکز بر روی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب فولاد مناسب برای قالب است . اگر چه فاکتورهای زیادی برای انتخاب نوع