چگونه و در چه شرایطی ماشین تزریق بخریم؟

By |1398-11-21 08:46:38 +00:0021ام بهمن, 1398|اخبار|

فرایند انتخاب ماشین تزریق برای انتخاب ماشین تزریق بهتر است قبل از آن موارد زیر را تعیین کنید: قطعات برای قالبگیری را بشناسید. نوع ماشین را انتخاب کنید: هیدرولیکی، الکتریکی یا هیبریدی تناژ مورد نیاز برای کلمپ را محاسبه کنید.(بدلیل اینکه ماشینها بر حسب تناژ نامیده می شوند) اندازه واحد تزریق(یا گرم مورد نیاز