دستگاه در بند ظروف

By |1400-4-18 06:54:10 +00:0021ام بهمن, 1398|اخبار|

درب بند ظروف چیست؟ دستگاههای درب بند عموما در سه مدل جهت ظروف گرد و کتابی ساخته میشوند . ۱-دستگاه درب گذار و درب بند تمام اتومات ۲-دستگاه درب بند نیمه اتومات ۳- دستگاه در بند دستی   دستگاه دربگذار و درب بند اتوماتیک این دستگاه قابلیت گذاشتن درب و بستن درب روی ظروف