دستگاه تزریق 60 تن

By |1398-12-4 07:35:58 +00:004ام اسفند, 1398|دستگاه تزریق|

دستگاه تزریق 60 تن  tazrigh60ton     TTI-60F2VII Unit Item NO 30 25 23 Mm قطر اسکرو screw diameter 1 98 68 57 Cm حجم شات Theoretical shot volume 2 88 61 52 G وزن شات shot weight 3 3.1 2.2 1.8 oz وزن شات Shot weight 4 21.0 24.4 23.9