دستگاه تزریق 90 تن

By |1398-12-4 07:48:38 +00:004ام اسفند, 1398|دستگاه تزریق|

دستگاه تزریق 90 تن tazrigh 90ton TTI-90F2VII Unit Item No 40 35 30 Mm قطر اسکرو screw diameter 1 206 158 116 Cm حجم شات Theoretical shot volume 2 185 142 104 G وزن شات shot weight 3 6.6 5.0 3.7 oz وزن شات Shot weight 4 17.4 20.1 23.8 l/d