قالب پریفرم

By |1399-2-28 05:06:19 +00:0026ام فروردین, 1399|انواع قالب|

انواع قالب پریفرم یکی از مهمترین روش های رایج در شکل دهی پلاستیک فرآیند قالبگیری می باشد،این فرآیند قابلیت تولید قطعات سه بعدی و پیچیده را در زمان کوتاه دارد. مراحل قالبگیری پریفرم به ترتیب: 1)بسته شدن قالب ،2)عمل تزریق  ،3)نگهداری فشار ،4)تغذیه مواد ،5) خنک کاری قطعه در قالب،6)باز شدن قالب ودر