بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته (ایران آگروفود ۲۰۱۷)

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته (ایران آگروفود ۲۰۱۷)

در تاریخ ۲ تا ۶ خرداد ماه ۱۳۹۶  از ۹ صبح تا ۵ بعد ازظهر در شهر تهران نمایشگاه جامع بین المللی  با حضور پارت پت برگزار میگردد.

پارت پت اراده دهنده انواع دستگاه های بادکن و قالب و پریفرم میباشد.