بطری ها

طراحی و ساخت قالب بطری

By |1399-2-27 09:43:09 +00:0027ام فروردین, 1399|بطری ها, دسته بندی نشده|

نحوه طراحی و ساخت قالب بطری پت امروزه بسته بندی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای معرفی محصول و همچنین افزایش سهم بازار برای محصولات مختلف مطرح می باشد. اکثر محصولات موجود در بازار با تکنولوژی ها و فرایند های مشابه تولید می گردند اما تفاوت قیمت در دو محصول

بطری پت

By |1399-1-27 11:13:22 +00:0027ام فروردین, 1399|بطری ها|

تولید بطری پت افزایش روز افزون مصرف انواع بطریهایPET(پت)ومتعاقب آن افزایش تولید کنند گان بطریهای پت مسولان این مجموعه را برآن داشت تا با هدف ایجاد بانک اطلاعات صنعت PET(پت)کشور ، سا یت حاضر را جهت ارائه خدمات مشاوره ای به