چیلر

چیلر-خنک کننده ماشین تزریق

چیلر

 

چگونه دستگاه تزریق پلاستیک را خنک کنیم؟

جهت خنک کردن روغن دستگاه تزریق پلاستیک و همچنین خنک کردن قالب از چیلر استفاده می شود علت استفاده از چیلر جریان بالای آب سرد می باشد، که یکی از اساسی ترین نیازها در صنعت مدرن می باشد.

در نتیجه هر روشی که به صرفه جویی زمان و افزایش کیفیت در فرآیند های تولید قطعات پلاستیک کمک نماید باعث در آمد زایی خواهد شد و از طرفی دما به عنوان پارامتر مهم بر کیفیت قطعات و محصولات تولیدی زمان تولیدآن ها و راندمان تولید موثر است.
چیلر صنعتی که این شرکت ارائه می کند با راندمان بالا و خصوصیاتی که دارد تولید بهینه شما را تضمین می نماید به عبارت دیگر با بکارگیری این دستگاه زمان تولید خود را کاهش و کیفیت تولید خود را افزایش و در نتیجه درآمد زایی را افزایش می دهید.
به عنوان مثال در تولید محصولات پلاستیک بخش اعظم زمان تولید قطعات برای خنک نمودن قطعات تولید شده و تازه از قالب بیرون آمده می شود این در حالی است که اگر از چیلر صنعتی در محیط تولیدی خود به منظور خنک نمودن محصولات تولیدی استفاده کنید، می توانید علاوه بر افزایش کیفیت آن ها زمان تولید را کاهش دهید به عبارت دیگر به نوعی درآمد زایی کرده اید در این صورت علاوه بر ذخیره ی زمان کیفیت و ظاهر محصولات تولیدی شما همزمان با حجم تولیدات شما افزایش می یابد .