قالب پریفرم ۷۲ کویته هاترانردار

قالب پریفرم ۷۲ کویته هاترانردار

[foogallery id=”1884″]

قالب پریفورم


قالب های پریفورم از ۱ کویته تا ۹۶ کویته

قالب های پارت پت,جهت تولید با کیفیت ترین و پیشرفته ترین پریفورم ها طراحی و ساخته میشود.