قالب پریفرم و درب در وزن های مختلف

قالب پریفرم و درب در وزن های مختلف

پارت پت

ارائه دهنده انواع قالب های پریفرم در وزن های مختلف و کویته های مختلف میباشد.

ما با داشتن تجربه ای فراوان در تولید قالب های تزریق پریفرم سیستم کنترل کیفیتی را طراحی کرده که مورد پسند مشتری واقع میگردد.

  • انتخاب استیل عالی و ممتاز.

  • طراحی استاندارد قطعات.

  • تولید استاندارد قطعات قالب.

  • ماشن الات پیشرفته.

  • سیستم سنجش یکپارچه.

  • پشتیبانی از طریق شرکت های مخصوص آزمایش گرما.

 
  قالب پریفورم ۷۲ کویته  قالب پریفورم ۸ کویته
 
  قالب های پریفورم در سایز و نک های مختلف  قالب پریفورم ۴۸ کویته