کلیه اجزا و قطعات قالب پریفرم و قالب درب

برای کلیه قالبهای اروپایی و کانادایی موجود میباشد

برای اطلاع از قیمت ها لطفا با شماره های زیر صفحه تماس بگیرید

المنت فنری نازل(برای قالبهای چینی)
المنت فنری نازل(برای قالبهای چینی)کد MP01
سر نازل قالب درب
سر نازل قالب دربکد MP13
مودول
مودولکد MP05
SSR
SSRکد MP09
ترموکوپل الماس
ترموکوپل الماسکد MP02
المنت فنری نازل (هاتست المان)
المنت فنری نازل (هاتست المان)کد MP17
ترموستات
ترموستاتکد MP12
موقعیت دهنده مانیفولید
موقعیت دهنده مانیفولیدکد MP16
سرنازل/نازل تیپ
سرنازل/نازل تیپکد MP03
پین ولو(سوپاپ)
پین ولو(سوپاپ)کد MP04
سر شلنگی
سر شلنگیکد MP08
هوزینگ نازل
هوزینگ نازلکد MP06
مانیفولید
مانیفولیدکد MP07
ولو بوشینگ
ولو بوشینگکد MP11
پکینگ قالبهای چینی
پکینگ قالبهای چینیکد MP15
واشر سر نازل
واشر سر نازلکد MP10
بلبرینگ راهنمایی
بلبرینگ راهنماییکد MP14