طراحی و تولید دستگاه باد کن و کوره MP700

طراحی و تولید دستگاه باد کن و کوره MP700

قابلیت تولید ده دستگاه باد کن و کوره MP700 به صورت سالانه با بالاترین کیفیت و استاندارد.