صادرات خط تولید بادکن

صادرات خط تولید بادکن

آماده سازی و ارسال سفارش خط تولید بطری:

۱-دو دستگاه بادکن و کوره MP880

۲-یک دستگاه کمپرسور ۳۰ بار ۱۲۰۰ لیتر

۳-یک دستگاه کمپرسور ۱۰ بار ۱۵۰۰ لیتر

۴-یک دستگاه چیلر ۲۰ تن

۵-سه دست قالب پت

۶-هشت دست قالب پلی اتیلن

سفارش در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ بارگیری و ارسال گردید.