درب بند ظروف چیست؟

دستگاههای درب بند عموما در سه مدل جهت ظروف گرد و کتابی ساخته میشوند .

۱-دستگاه درب گذار و درب بند تمام اتومات

۲-دستگاه درب بند نیمه اتومات

۳- دستگاه در بند دستی

  دستگاه دربگذار و درب بند اتوماتیک

این دستگاه قابلیت گذاشتن درب و بستن درب روی ظروف گرد و کتابی به طور تماماً اتوماتیک طـراحی شده است، به طـوری که درب داخـل سورتر ریخته می شود توسط شـوت به صـورت یکنواخت و منظم به روی ظــرف هـدایت شده و فـرمان کارکـرد و عملکرد سورتر به وسیله سنسور چشمی که بر روی شوت تعبیه شده انجام می گیرد.

 دستگاه درب بند نیمه اتومات

دستگاه درب بند ظروف نیمه اتومات دارای یک و نیم متر نوار نقاله که در امتداد دستگاه پرکن قرار میگیرد و همچنین مستقلا نیز قابل استفاده میباشد . عملکرد آن به گونه ای است که میبایست ابتدا درب روی بطری قرار داده شود سپس بری پلاستیکی یا شیشه ای روی نوار نقاله گذاشته شود تا بطری به سمت هد حرکت کرده و درب بندی انجام شود .

 دستگاه درب بند دستی

با ساختن یک هد مناسب درب مورد نظر و نصب آن به یک دریل ستونی یا یک فشنگی باد می توان یک دستگاه درب بند دستی ارزان قیمت ساخت.