درب بند ظروف چیست؟

تولید ظروف پلاستیکی به چندین بخش تقسیم می شود. بسیاری از ظروف به کمک دستگاه های بادکن پت تولید می شوند. درب های ظروف یا در بطری ها به صورت مجزا با ماشین آلات خاصی تولیدمی شوند. برای این که فرایند بسته بندی واد غذایی و دارو کاملا استریل انجام شود از دستگاه های در بند ظروف استفاده می شود. دستگاه های درب بند عموما در سه مدل جهت ظروف گرد و کتابی ساخته می شوند.

۱-دستگاه درب گذار و درب بند تمام اتومات

۲-دستگاه درب بند نیمه اتومات

۳- دستگاه در بند دستی

  دستگاه درب گذار و درب بند اتوماتیک

این دستگاه قابلیت گذاشتن درب و بستن درب روی ظروف گرد و کتابی به طور تماماً اتوماتیک طـراحی شده است، به طـوری که درب داخـل سورتر ریخته می شود توسط شـوت به صـورت یکنواخت و منظم به روی ظــرف هـدایت شده و فـرمان کارکـرد و عملکرد سورتر به وسیله سنسور چشمی که بر روی شوت تعبیه شده انجام می گیرد.

 دستگاه درب بند نیمه اتومات

دستگاه درب بند ظروف نیمه اتومات دارای یک و نیم متر نوار نقاله که در امتداد دستگاه پرکن قرار می گیرد و همچنین مستقلا نیز قابل استفاده می باشد . عملکرد آن به گونه ای است که می بایست ابتدا درب روی بطری قرار داده شود سپس بری پلاستیکی یا شیشه ای روی نوار نقاله گذاشته شود تا بطری به سمت هد حرکت کرده و درب بندی انجام شود .

 دستگاه درب بند دستی

با ساختن یک هد مناسب درب مورد نظر و نصب آن به یک دریل ستونی یا یک فشنگی باد می توان یک دستگاه درب بند دستی ارزان قیمت ساخت.