حضور پارت‌پت در نمایشگاه بین المللی ایران‌پلاست۹۶-۹۷

حضور پارت‌پت در نمایشگاه بین المللی ایران‌پلاست۹۶-۹۷

پارت پت دستگاههای بادکن MP880 و MP700 را در معرض نمایش شرکت کنندگان قرار داد.

قالبهای پریفرم  ۷۲ و ۲۴ کویته پریفرم دهانه ۲۸ و ۳۰ هم در معرض نمایش قرار گرفت.

همچنین دستگاه تزریق با تولید پریفرم در نمایشگاه مکانیزم تولید و کیفیت بالای قالب و دستگاه را بر همگان نشان داد.