حضور در نمایشگاه‌های آگروفود

حضور در نمایشگاه‌های آگروفود

مجموعه پارت پت ضمن حضور در نمایشگاه های متعدد ، موفق به صادرات انواع قالب و ماشین آلات به کشورهای عراق، ترکیه ، ارمنستان ، آذربایجان ، ترکمنستان ، تاجیکستان و افغانستان گردیده است.