جشنواره تابستانی فروش دستگاه بادکن و قالب

شرایط فروش و تخفیف های استثنایی

برای اطلاع از جزئیات جشنواره با ما تماس بگیرید

دستگاه بادکن پت پرفروش های جشنواره تابستانی

فروش ویژه دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه 560 تن و 600 تن welltec با سیستم کنترل B&R اتریش تا آخر تابستان با 10% تخفیف

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید