تماس با ما

شماره تماس:۷۷۰۰۷۸۲۷-۷۷۰۰۷۸۲۸-۰۲۱
فکس:۷۷۳۱۸۵۶۲-۰۲۱
کدپستی:۱۶۵۹۶۳۵۶۸۱
Email:partpet.co@Gmail.com
آدرس: تهران- حکیمیه- سازمان آب شمالی- خیابان نوین- پلاک ۲۷