انواع قالب پریفرم و درب

انواع قالب پریفرم و درب

انواع قالب های پریفورم از ۱ کویته تا ۹۶ کویته

قالب های پارت پت جهت تولید با کیفیت ترین و پیشرفته ترین پریفورم ها طراحی و ساخته میشود.

 

کیفیت عالی پریفورم 


ویژگی های منحصربه فرد  پریفورم شامل موارد زیر میباشد

  • اندازه دقیق رزو های پریفورم جهت اطمینان از اب بندی

  • حداقل نوسان ضخامت دیواره پریفورم

  • وزن دقیق


پریفورم های استاندارد 

  • پارت پت از میان تنوع گسترده ای از پریفورم قالب کورد نیاز شما را تهیه میکند

  • از پریفورم های استاندارد تا پریفورم های خاص

  • در صورت داشتن هرگونه مشکل مربوط به پریفورم بهترین راهکار مراجعه به ماست


پریفورم های کربنیته

بهترین راهکار مورد نیاز شما نزد ماست.

پریفورم های استاندارد مخصوص اب یا بطری کربنیته جهت کارایی بهتر به خروجی بالا نیاز دارند.