Injection machinery 90-600ton

Injection machinery 90-600ton

 Injection machine 60TON                         Injection machine 190TON                     Injection machine 450TON

Injection machine ۹۰TON                         Injection machine 260TON                        Injection machine500TON

Injection machine ۱۳۰TON                        Injection machine 320TON                       Injection machine 660TON

 Injection machine ۱۶۰TON                Injection  machine 380TON

پارت پت 

دریافت آخرین اخبار و  پیشنهادات فروش لوازم و تجهیزات جانبی در کانال تلگرام پارت پت

https://telegram.me/partpetco
عضویت در کانال تلگرام پارت پت